Algemene informatie

De Vergaderingen vinden steeds plaats op maandagavond om 19u45 uur tot 22u00.
Geïnteresseerd, kom eens langs voor een vrijblijvende kennismaking of neem contact op via 

Vergaderzaal op Maandagavond;

gaan door in De Schakel (Steenweg 32 (Markt) Mechelen tegenover standbeeld van Margareta van Oostenrijk) en starten om 19u45.

 

Vergaderzaal op Maandagavond vanaf  2018

De Schakel
Steenweg 32 (aan de Grote Markt)
2800 Mechelen

Het Lidgeld van de K.M.F.   2019 KMF    
      Gewoon lid 50€    
       
       
       
Steunend lid 35€    

 

Lidgelden kunnen gestort worden op de rekening van de Kon. Mechelse Fotokring met vermelding van uw naam.

IBAN BE90 0010 9507 5032
BIC: GEBA BE BB