Algemene informatie

De Vergaderingen vinden steeds plaats op maandagavond om 19u45 uur tot 22u00.
Geïnteresseerd, kom eens langs voor een vrijblijvende kennismaking of neem contact op via 

Vergaderzaal op Maandagavond;

gaan door in De Schakel (Steenweg 32 (Markt) Mechelen tegenover standbeeld van Margareta van Oostenrijk) en starten om 19u45.

Bij een eerste komst vragen we om het  covid-save attest mee te brengen 

Vergaderzaal op Maandagavond
De Schakel
Steenweg 32 (aan de Grote Markt)
2800 Mechelen

Het Lidgeld van de K.M.F.   2020-2021 KMF    
      Gewoon lid 50€    
       
       
       
Steunend lid 35€    

 

Lidgelden kunnen gestort worden op de rekening van de Kon. Mechelse Fotokring met vermelding van uw naam.

IBAN BE90 0010 9507 5032
BIC: GEBA BE BB