KONINKLIJKE MECHELSE FOTOKRING

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2022.

Dagorde;

 • verwelkoming en toespraak van de voorzitter
 • Voorstelling en goedkeuring van het activiteitenverslag van de secretaris
 • verslag van de penningmeester
 • kwijting van de besturursleden
 • verkiezing van de bestuursleden
 • verkiezing van het bestuur
  - zijn herkiesbaar
  - Dhr Luc Ongena
  - Dhr Gommaire Raes
  - Dhr Danny Breckpot
  - Mevr Marleen Claessens

  - is verkiesbaar
  - Dhr Marc Cabuy

  - is uittredend en niet herkiesbaar
  - Dhr Eddy Geens
 • kandidaten voor een bestuursfunctie dienen hun kandidatuur te stellen bij de voorzitter vóór aanvang de Algemene Vergadering

 

 

 

 

  

 

Copyright

© 2017-2022 kmf-foto.be

Alle beelden en informatie op deze site is eigendom van KMF of zijn leden. Gebruik zonder schriftelijke toesteming is niet toegelaten.

Bij gebruik van beelden zonder toestemming zal 200 euro + administratiekosten aangerekend worden.

All Rights Reserved.

Contact

Interesse in de KMF?

Stuur een mail naar

Bijeenkomsten op maandag meer info in de agenda

 

Leden