De Vergaderingen vinden steeds plaats op maandagavond om 20 uur.
Geïnteresseerd, kom eens langs voor een vrijblijvende kennismaking

 

Vergaderzaal

Taverne Restaurant DE KRAANBRUG
Persoonshoek 9
2800 Mechelen
Tel: 015/200098
(Woensdag gesloten)

 

Voor de studio-opnamen

Theater DE MOEDERTAAL
Hovenierstraat 54
2800 Mechelen

 

Het Lidgeld van de K.M.F. met een abonnement op Brandpunt bedraagt :

Gewoon lid .........................................................35€
Twee leden van één gezin ................................. 50€
Gepensioneerd....................................................25€
Twee gepensioneerde leden van één gezin ........40€
Steunend lid .......................................................60€

 

Wenst men ook een lidkaart van het C.V.B. dan moeten
deze bedragen met
20€ per C.V.B. lidkaart verhoogd worden.
C.V.B. is het centrum voor beeldexpressie.
Deze 20 € geeft recht op:

  • een lidkaart voor het ganse jaar.
  • een abonnement op het tijdschrift Beeldexpres.
  • gratis deelname aan de wedstrijden ingericht door het C.V.B.
  • een SABAM regeling voor wie muziek reproduceert.
  • een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als fotograaf.
  • aanzienlijke korting op alle activiteiten van het C.V.B.
  • gebruikmaken van de diensten van het documentatiecentrum.

Lidgelden kunnen gestort worden op rekening :
001-0950750-32 van de Kon. Mechelse Fotokring

 

 

Secretariaat
Jacques Denis
Auwegemvaart 79
2800 Mechelen
België
j.denis@fiap.net